Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.


Kontrola zarządcza dotyczy sektora finansów publicznych, w tym sądów i stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.


Realizując dyspozycję art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) w związku komunikatem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość Sąd Rejonowy w Zwoleniu zamieszcza do pobrania stosowne dokumenty.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry