Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Podstawa prawna, obszar właściwości i właściwość rzeczowa

Sąd Rejonowy w  Zwoleniu został utworzony z dniem 01.01.1998 roku Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.1997 roku w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.Nr 128, poz. 839).

Obecnie obowiązujący w tym zakresie przepis to Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych  (Dz.U. 2014 poz. 1404).

Sąd Rejonowy w Zwoleniu należy do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu i rozpoznaje sprawy cywilne, karne i wykroczeniowe, rodzinne, wieczystoksięgowe wpływające z terenu gmin: Gózd, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.

Kompetencje sądów powszechnych zostały określone w art. 177 Konstytucji RP. Sprawują one wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. Szczegółowe zasady funkcjonowania sądów określa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019. poz. 52 ze zm.) i Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019. poz. 1141 ze zm.). Do kompetencji sądów powszechnych w szczególności należy rozstrzyganie spraw z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami innym sądom. Rozstrzygają one także inne sprawy, jeżeli zostały przekazane odrębnymi ustawami.

 Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie  utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2020r. poz. 3)  została określona właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Zwoleniu:

  • I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12§1 pkt. 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
  • II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3  ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu

Metadane

Data publikacji : 17.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry