Sąd Rejonowy w Zwoleniu

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę poświęconą osobom pokrzywdzonym przestępstwem pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov., na której znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

Fundusz Sprawiedliwości realizuje działania w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Działania te obejmują swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego i będą trwały do 2022 - 2025 roku.

Najbardziej popularnymi formami świadczenia pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości są:

pomoc prawna,
pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna,
pomoc tzw. opiekuna osoby pokrzywdzonej,
pokrywanie kosztów m.in. czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia, kształcenia w szkołach i przedszkolach publicznych, przejazdów środkami komunikacji publicznej czy finansowanie określonych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych.

Powyższy katalog ma charakter wyłącznie poglądowy. Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ora Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r. poz. 683).

Aktualna lista podmiotów udzielających wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dostępna jest pod adresem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/otwiera się w nowym oknie

Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie  Dz.U. poz. 1576 - w pliku do pobrania:

Metadane

Data publikacji : 15.11.2018
Data modyfikacji : 19.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry