Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Portal informacyjny

Czym jest Portal Informacyjny

Portal Informacyjny jest narzędziem pozwalającym uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem.

 

Ponadto od dnia 14 marca 2024 r. Portal umożliwia:

-dokonywanie przez sąd doręczeń w postępowaniu cywilnym adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu, prokuratorowi, organowi emerytalnemu określonemu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pism sądowych wyłącznie poprzez umieszczenie ich treści w Portalu Informacyjnym w sposób umożliwiający uzyskanie przez odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie;
-dokonywanie przez sąd doręczeń w postępowaniu karnym prokuratorowi, obrońcy i pełnomocnikowi będącemu adwokatem lub radcą prawnym, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez umieszczenie ich treści w Portalu Informacyjnym w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę i odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie.


Podstawa prawna

Od dnia 14 marca 2024 r. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych funkcjonuje na zasadach określonych przepisach zawartych w:

- art. 53e Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2024, poz. 334 - tekst jednolity)
- art. 131(1a) Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2023, poz. 1550 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i art. 133a Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. 2024, poz. 37 - tekst jednolity)

oraz następujących aktach wykonawczych:

-Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 12 marca 2024 r. w sprawie portalu informacyjnego (Dz.U.2024, poz. 366);
-Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 12 marca 2024 r. w sprawie doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2024, poz. 368);
-Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym (Dz.U.2024, poz. 367).

 

Dlaczego warto skorzystać z Portalu Informacyjnego

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne i stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.

Rejestracja i uzyskanie dostępu do sprawy

Aby dokonać rejestracji i uzyskać dostęp do sprawy, należy:

1.wejść na stronę:  https://portal.wroclaw.sa.gov.pl 
2.wypełnić przez Internet wniosek o rejestrację konta, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie;
3.poddać się jednorazowej procedurze weryfikacji tożsamości na jeden z wybranych przez siebie sposobów;
4.po otrzymaniu indywidualnego loginu oraz hasła dostępowego do Portalu zalogować się na stronie Portalu i już bez wychodzenia z domu wypełnić formularz wniosku o dostęp do wybranej sprawy (proces ten potrwa co najmniej 24 godziny). Wniosek o dostęp do sprawy można wypełnić już na etapie rejestracji konta.

Raz uzyskany dostęp do Portalu Informacyjnego może być wykorzystany przy jednej lub wielu różnych sprawach toczących się w różnym czasie.

 

Instrukcje i wsparcie użytkownika

Instrukcje dotyczące:

-obsługi Portalu Informacyjnego,
-metod weryfikacji użytkownika Portalu Informacyjnym,
-zakładania konta pełnomocnika w Portalu Informacyjnym,
-zakładania i zarządzania subkontem w Portalu Informacyjnym,
-uzyskiwania dostępu do sprawy,
-odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym 


są dostępne https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/help

Metadane

Data publikacji : 03.07.2016
Data modyfikacji : 29.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Makuch Rafał

Opcje strony

do góry